Stona informacyjna zjazdu absolwentów

Mogę mogę zająć się prowadzenioem witryny informacyjnej zjazdu

Ewentualne przemyślenia i ustalenia przesyłajcie na adres lancet@lancet.pl